Complete Graphene Switch 11′ #7/8

10.000,00 kr

Vipps

Beskrivelse

Målet har vært å utvikle en stangserie med så lav vekt som mulig, men som samtidig skulle ha store kraftressurser. Tanken om å kunne kaste veldig langt med lite kraft, har vært helt sentralt og en rød tråd, gjennom hele arbeidet med å utvikle den nye serien, Complete Graphene.
Complete Graphene minner litt om Nitro- serien vår, men stengene er litt dypere og har noe strammere topp. Ved bruk av det helt nye materialet graphene, har det blitt mulig å utvikle stenger med en stram og sterk topp, uten at vi har måttet tilføre ekstra masse og vekt til toppdelen.

Helt spesielle egenskaper

Dyp og flat aksjon, kort slaglengde, stram toppdel og ultralett egenvekt, er stikkord som godt kan beskrive egenskapene på Complete Graphene.
Disse egenskapene er blitt muliggjort ved bruk av 46 ton carbon + IM8 carbon with
Graphene-resin. Overflaten på stengene er laget med et supertynt lakklag, stripper guide, REC Cerecoil double foot and snake guides, REC Ultra Light og sammen med et tilpasset og veldig lett snellefeste, er dette med på å gjøre Complete Graphene til en helt spesiell stangserie, med helt spesielle egenskaper.

Følelsen av at du nesten ikke holder i “noe som helst”, at du kan kaste fjærlett og langt, selv med små og korte bevegelser, men samtidig ha en stang som aldri gir seg og der du virkelig kan sette på all kraft du måtte ønske, for de virkelig lange kastene under alle forhold, er opplevelser den nye stangserien vil gi deg.
Stangen trives godt med kastevekter rundt 28g